Centrum Mediacji przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę mediatorów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pomocy przy rozwiązywaniu sporów. Ich wiedza pozwali Państwu szybko i efektywnie poradzić sobie z konkretnym problemem dotyczącym prawa transportowego.

 

Mediację prowadzi bezstronna i neutralna osoba trzecia. Mediator ma za zadanie pomóc Stronom we wzajemnej komunikacji. W trakcie mediacji Mediator łagodzi napięcia między Stronami, zadaje pytania w celu rozpoznania źródła konfliktu oraz kreatywnie zachęca Strony do poszukiwania sposobu rozwiązania sporu, a także służy swoją wiedzą przy zawarciu ugody.

 

Podczas mediacji Strony zachowują prawo do decydowania o jej wyniku. Żadna decyzja nie może być podjęta bez zgody Stron. Strony zachowują kontrolę i władzę zarówno nad samym procesem mediacji jak i treścią ugody czy porozumienia.

 

Postępowanie mediacyjne kończy się zawarciem przez Strony sporu ugody przed mediatorem, która po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, staje się pełnoprawnym tytułem egzekucyjnym.

 

GŁÓWNE ZALETY MEDIACJI TO:

 

  1. Dobrowolność – Strony same decydują o przystąpieniu do mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.
  2. BezstronnośćMediator nie faworyzuje Stron, nie ocenia proponowanych rozwiązań, nie dopuszcza do zachwiania równowagi między Stronami. Mediator w równy sposób angażuje się w pomoc każdej ze Stron.
  3. PoufnośćWszystkie ujawnione informacje pozostają pomiędzy Stronami mediacji.
  4. SzybkośćPostępowanie mediacyjne jest o wiele sprawniejsze i szybsze niż tradycyjne postępowanie sądowe.
  5. Komfort Mediacja pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy to w roli powoda czy też pozwanego. Strony uzgadniają między sobą dogodny terminarz spotkań.