LISTA MEDIATORÓW  

 

 1. mgr inż. Krzysztof Celiński,
 2. radc. pr. Małgorzata Gajewska,
 3. mgr inż. Alina Giedryś,
 4. mgr inż. Ireneusz Gójski,
  specjalizacja: umowy handlowe w zakresie logistyki, transportu i spedycji; zarządzanie spółkami; pojazdy kolejowe – dopuszczenia do eksploatacji.
 5. inż. Ireneusz Jasiński,
  specjalizacja: droga kolejowa, a w szczególności nawierzchnia, spawalnictwo, odbiory techniczne materiałów nawierzchniowych, szkody górnicze a wpływ na infrastrukturę, roboty utrzymania.
 6. adw. Piotr Kołodziej,
 7. radc. pr. Zbigniew Obłoza,
 8. mgr inż. Paweł Olczyk,
 9. mgr inż. Jan Pabiańczyk,
  specjalizacja: przemysł elektrotechniczny -1963-1963, napędy silników prądu stałego, sterowanych przez przekształtniki tyrystorowe; regulatory napięcia do synchronicznych prądnic, wkłady regulacyjne, energoelektronika półprzewodnikowa PKP, tabor trakcyjny, sterowanie energoelektroniczne, aparatura trakcyjna, energochłonność trakcji.
 10. inż. Aleksander Rodak,
  specjalizacja: nadzory inwestorskie związane z realizacją projektów inwestycyjnych PKP PLK S.A.; działalność projektowa na rzecz infrastruktury kolejowej.
 11. mgr inż. Wojciech Rzepka,
  specjalizacja: realizacja procesów oceny zgodności/ certyfikacja wg ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego wszystkich podsystemów kolei (infrastruktura, tabor, energia i sterowanie), niezbędna dla dopuszczenia do eksploatacji.
 12. mgr inż. Piotr Skolasiński,
 13. mgr inż. Jerzy Widzyk,
 14. prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki,
  specjalizacja: transport; sterowanie ruchem w transporcie kolejowym.
 15. prof. dr hab. inż. Henryk Zobel,
  specjalizacja: projektowanie, budowa i eksploatacja mostów.
 16. mgr inż. Marian Smolec,
  specjalizacja: automatyka i łączność kolejowa, systemy ERTMS/ETCS poziom 1 i 2, GSM-R; nadzory inwestorskie, realizacja projektów inwestycyjnych, budowlanych infrastruktury kolejowej. Uprawnienia budowlane srkił.
 17. adw. niemiecki/prawnik zagraniczny/mediator Jakub Krupski,
 18. radc. pr. Wojciech Rychel.                                                                      
  specjalizacja: prawo cywilne, prawo transportu kolejowego (w tym system rozliczeń przewoźników kolejowych z zarządcami infrastruktury), prawo przewozowe, spedycja zarówno kolejowa jak i samochodowa, prawo handlowe.