Prezes Sądu Arbitrażowego – Franciszek Adam Wielądek

Przewodniczący Prezydium Sądu Arbitrażowego – Zbigniew Szafrański

Członek Prezydium Sądu Arbitrażowego – Milada Czajkowska

Członek Prezydium Sądu Arbitrażowego – Filip Dopierała

Członek Prezydium Sądu Arbitrażowego – Wojciech Okienczyc

Członek Prezydium Sądu Arbitrażowego – Marek Pawlik

Sekretarz Sądu Arbitrażowego – Michał Arabczyk