Pobierz plik Word word

Modelowa klauzula mediacyjna, którą należy umieścić w końcowej części zawieranej umowy:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią – będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., stosownie do Regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 


Pobierz plik Word    word

Wniosek o wpis na Listę Arbitrów lub Mediatorów Sądu Arbitrażowego
(należy pobrać plik, wypełnić, podpisać oraz wysłać wniosek na adres korespondencyjny Sądu Arbitrażowego)