Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. to gwarancja sprawnego, szybkiego, bezstronnego i finansowo korzystnego rozwiązania konfliktu prawnego.

 

Specjaliści zasiadający w Sądzie Arbitrażowym przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. są osobami z wieloletnim doświadczeniem w swojej branży. W skład każdego 3-osobowego zespołu sędziowskiego wchodzi minimum jedna osoba z Listy Arbitrów Prawników oraz jedna osoba z Listy Arbitrów Branżowych. Takie ukształtowanie zespołów sędziowskich pozwala mieć pewność, że każda sprawa zostanie rozstrzygnięta rzetelnie i fachowo.

 

Posiedzenia Sądu Arbitrażowego są tajne. Dzięki temu Strony sporu mają pewność, że tajemnice dotyczące ich przedsiębiorstwa nie zostaną w żaden sposób ujawnione.

 

Postępowanie arbitrażowe kończy z reguły wydanie przez zespół sędziowski wyroku, który po nadaniu mu przez sąd powszechny klauzuli wykonalności, staje się pełnoprawnym tytułem wykonawczym umożliwiającym wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść do zespołu sędziowskiego II instancji apelację. Postępowanie arbitrażowe może jednak zakończyć się również poprzez zawarcie przez Strony sporu ugody.

 

Postępowanie arbitrażowe jest równocześnie szybsze od tradycyjnego postępowania sądowego. Rozprawy i posiedzenia wyznaczane są w krótkich odstępach czasu, zapewniając jednakże Stronom sporu właściwy czas na przygotowanie się do nich.

 

Ponadto postępowanie arbitrażowe stanowi korzystniejszą finansowo formę rozwiązania sporu. Świadczy o tym choćby opłata arbitrażowa obliczana od wartości przedmiotu sporu, która wynosi 3%.