LIST OF ARBITRATORS PROFESSIONALS 

 1. mgr inż. Mirosław Bożek,
 2. mgr inż. Krzysztof Celiński,
 3. dr inż. Andrzej Cholewa,
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz,
 5. prof. dr hab. Juliusz Engelhardt,
 6. mgr inż. Alina Giedryś,
 7. mgr inż. Ireneusz Gójski,
 8. prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna,
 9. inż. Ireneusz Jasiński,
 10. mgr Marek Krawczyk,
 11. mgr inż. Paweł Olczyk,
 12. mgr inż. Jan Pabiańczyk,
 13. mgr inż. Dorota Przybyła,
 14. inż. Aleksander Rodak,
 15. mgr inż. Wojciech Rzepka,
 16. mgr inż. Piotr Skolasiński,
 17. prof. dr hab. inż. Adam Szeląg,
 18. prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik,
 19. mgr inż. Jerzy Widzyk,
 20. prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki,
 21. prof. dr hab. inż. Henryk Zobel,
 22. mgr inż. Henryk Szklarski,
 23. mgr inż. Marian Smolec,
 24. inż. Mieczysław Szymański,
 25. mgr inż. Andrzej Klenowski.

 

LIST OF ARBITRATORS LAWYERS 

 1. adw. Veronica Afewu,
 2. radc. pr. Małgorzata Gajewska,
 3. adw. Piotr Kołodziej,
 4. radc. pr. Zbigniew Obłoza,
 5. radc. pr. Stanisław Rybak,
 6. radc. pr. Edyta Snakowska-Estorninho,
 7. radc. pr. Łukasz Sołowiej,
 8. radc. pr. Janusz Szurski,
 9. radc. pr. Wojciech Rychel,
 10. adw. dr Marcin Radwan-Röchrenschef,
 11. foreign lawyer/German qualified lawyer Jakub Krupski.