Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa

 

nr rachunku bankowego (Alior Bank S.A.): 

12 2490 0005 0000 4530 1855 2668

 

tel.: 22 299 06 85

mail: sekretariat@sadarbitrazowy.org

 

Prezes Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Piotr Strzałkowski