LISTA ARBITRÓW BRANŻOWYCH 

 

 1. mgr inż. Mirosław Bożek,
 2. mgr inż. Krzysztof Celiński,
 3. dr inż. Andrzej Cholewa,
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz,
 5. prof. dr hab. Juliusz Engelhardt,
  profesor nauk ekonomicznych
  specjalizacja: ekonomika transportu kolejowego, funkcjonowanie przedsiębiorstw kolejowych, rynek kolejowy, przewoźniczy, kontrakty przewozowe, dostęp do infrastruktury, procesy inwestycyjne.
 6. mgr inż. Alina Giedryś,
 7. mgr inż. Ireneusz Gójski,
  specjalizacja: umowy handlowe w zakresie logistyki, transportu i spedycji; zarządzanie spółkami; pojazdy kolejowe – dopuszczenia do eksploatacji.
 8. prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna,
  specjalizacja: transport; modelowanie systemów i procesów transportowych (w tym kolejowych), organizacja i technologia ruchu transportu kolejowego, eksploatacja infrastruktury transportu, planowanie transportu (ruchu kolejowego) - wielokryterialne (wieloaspektowe analizy m.in. przy studiach wykonalności).
 9. inż. Ireneusz Jasiński,
  specjalizacja: droga kolejowa, a w szczególności nawierzchnia, spawalnictwo, odbiory techniczne materiałów nawierzchniowych, szkody górnicze a wpływ na infrastrukturę, roboty utrzymania.
 10. mgr Marek Krawczyk,
 11. mgr inż. Paweł Olczyk,
 12. mgr inż. Jan Pabiańczyk,
  specjalizacja: przemysł elektrotechniczny -1963-1963, napędy silników prądu stałego, sterowanych przez przekształtniki tyrystorowe; regulatory napięcia do synchronicznych prądnic, wkłady regulacyjne, energoelektronika półprzewodnikowa PKP, tabor trakcyjny, sterowanie energoelektroniczne, aparatura trakcyjna, energochłonność trakcji.
 13. mgr inż. Dorota Przybyła,
  specjalizacja: drogi żelazne; posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe.
 14. inż. Aleksander Rodak,
  specjalizacja: nadzory inwestorskie związane z realizacją projektów inwestycyjnych PKP PLK S.A.; działalność projektowa na rzecz infrastruktury kolejowej.
 15. mgr inż. Wojciech Rzepka,
  specjalizacja: realizacja procesów oceny zgodności/ certyfikacja wg ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego wszystkich podsystemów kolei (infrastruktura, tabor, energia i sterowanie), niezbędna dla dopuszczenia do eksploatacji.
 16. mgr inż. Piotr Skolasiński,
 17. prof. dr hab. inż. Adam Szeląg,
  specjalizacja: elektrotechnika, trakcja elektryczna, zasilanie i sieć trakcyjna, pojazdy elektryczne, elektroenergetyka.
 18. prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik,
  specjalizacja: infrastruktura transportu kolejowego, nawierzchnia kolejowa, diagnostyka i utrzymanie nawierzchni kolejowej.
 19. mgr inż. Jerzy Widzyk,
 20. prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki,
  specjalizacja: transport; sterowanie ruchem w transporcie kolejowym.
 21. prof. dr hab. inż. Henryk Zobel,
  specjalizacja: projektowanie, budowa i eksploatacja mostów.
 22. mgr inż. Henryk Szklarski,
  specjalizacja: eksploatacja kolei, w tym: kwalifikacje personelu kolejowego, inżynieria ruchu kolejowego, bezpieczeństwo ruchu kolejowego, udostępnianie infrastruktury kolejowej, relacje: zarządca infrastruktury kolojowej – przewoźnik, organizator przewozów pasażerskich – przewoźnik oraz przewoźnik towarów – klient.
 23. mgr inż. Marian Smolec,
  specjalizacja: automatyka i łączność kolejowa, systemy ERTMS/ETCS poziom 1 i 2, GSM-R; nadzory inwestorskie, realizacja projektów inwestycyjnych, budowlanych infrastruktury kolejowej. Uprawnienia budowlane srkił.
 24. inż. Mieczysław Szymański,
  specjalizacja: zarządzanie wielobranżowymi zespołami projektowymi wykonującymi opracowania dla transportu szynowego we wszystkich stadiach, projektowanie w branży telekomunikacyjnej, procesy inwestycyjne, organizacja przetargów w ramach zamówień publicznych w transporcie szynowym.
 25. mgr inż. Andrzej Klenowski.
  specjalizacja: realizacja kontraktów wg procedur FIDIC, budownictwo komunikacyjne, w tym: autostrady, koleje, porty, lotniska.

 

LISTA ARBITRÓW PRAWNIKÓW 

 

 1. adw. Veronica Afewu,
 2. radc. pr. Małgorzata Gajewska,
 3. adw. Piotr Kołodziej, 
 4. radc. pr. Zbigniew Obłoza,
 5. radc. pr. Stanisław Rybak,
 6. radc. pr. Edyta Snakowska-Estorninho,
 7. radc. pr. Łukasz Sołowiej,
 8. radc. pr. Janusz Szurski,
 9. radc. pr. Wojciech Rychel,                                                                      
  specjalizacja: prawo cywilne, prawo transportu kolejowego (w tym system rozliczeń przewoźników kolejowych z zarządcami infrastruktury), prawo przewozowe, spedycja zarówno kolejowa jak i samochodowa, prawo handlowe.
 10. adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef,
  specjalizacja: spory gospodarcze, arbitraż międzynarodowy, prawo budowlane, prawo konkurencji, prawo kolejowe.
 11. adw. niemiecki/prawnik zagraniczny Jakub Krupski.