Pobierz plik Word word

Modelowa klauzula arbitrażowa, którą należy umieścić w końcowej części zawieranej umowy:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Przedsiębiorczości Sp. z o.o. stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.

 


Pobierz plik Word      word

Wniosek o wpis na Listę Arbitrów lub Mediatorów Sądu Arbitrażowego
(należy pobrać plik, wypełnić, podpisać oraz wysłać wniosek na adres korespondencyjny Sądu Arbitrażowego)

 

Wniosek o założenie konta umożliwiającego dodawanie komentarzy do aktów prawnych